środa, 21 grudnia 2011

Studio Ghibli

Studio Ghibli -japońskie studio animacyjne.Ghibli zostało założone w czerwcu 1985 r. przez reżyserów Hayao Miyazaki'ego i Isao Takahatę oraz producenta Toshio Suzukiego.

Przepiękne animacje warte obejrzenia już na TYP Kultura od 7 lutego do 2 marca! Polecam!
http://www.wykop.pl/ramka/620211/animacja-studia-ghibli-w-tvp-kultura/#


Nausicaä z Doliny Wiatru – reż. Hayao Miyazaki (1984):


Laputa podniebny zamek – reż. Hayao Miyazaki (1986):


Mój sąsiad Totoro – reż. Hayao Miyazaki (1988:

poniedziałek, 14 listopada 2011

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage

Adele - Rolling In The Deep
Eminem - Space Bound
Kings Of Leon - Pyro
WOODKID - Iron
See You Hurry
William Fitzsimmons - Beautiful Girl
Raphael Saadiq - Stone Rollin'
Muzykoterapia "Komedia"
Massive Attack - Pray For Rain
Manchester Orchestra - Simple Math
"Eye of the Storm" - by Lovett
L.U.C - 7
James Blake - Limit To Your Love
Eatliz - "Lose This Child"
DU - So hot
Brandon Flowers Only The YoungAdmiral Freebee - Look At What Love Has Done

piątek, 21 października 2011

poniedziałek, 17 października 2011

poniedziałek, 22 sierpnia 2011

The Richards Group dla Children’s Medical Centre

Brooke's Broken Heart


Adrian's New Kidney


Jubilee and her Doll beat cancer


niedziela, 31 lipca 2011

Art with kids

Dziecko rysuje swój pomysł, artysta poprawia rysunek swoją techniką i obraz na ścianę gotowy:
Before & After Gallery:


Dziecięca wyobraźnia vs pędzel artysty:

Mozaikowe obrazy

Zgadnij kto to?www.mosaikashop.com

czwartek, 16 czerwca 2011

zero

Zero from Zealous Creative on Vimeo.

sobota, 23 kwietnia 2011

poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Etam Cru

Etam Cru czyli Bezt (Mate­usz Gap­ski) i Sainer (Prze­mek Blej­zyk) to dwaj stu­denci łódzkiej ASP. Wspól­nie dzia­łają od ponad dwóch lat i przez ten czas wypra­co­wali nie­sa­mo­wi­cie cha­rak­te­ry­styczny styl. To co robią, nazy­wają malar­stwem wiel­ko­for­ma­to­wym. O swo­jej twór­czo­ści mówią:
"Inte­re­suje nas two­rze­nie ilu­stra­cji w prze­strzeni publicz­nej, które będą pozwa­lały odbior­com na wyrwa­nie się na chwilę z codzien­nego życia. Wyko­rzy­stu­jemy w malar­stwie posta­cie, zwie­rzęta i pej­zaż. Prace, które two­rzymy są pomie­sza­niem tych ele­men­tów, a w zesta­wie­niu ze sobą zyskują nowe zna­cze­nia — ale­go­rie. Cza­sami pozo­sta­wiane są celowo w for­mie szkicu, pew­nego rodzaju nie­do­po­wie­dze­nia, by każdy mógł przy ich odbio­rze dostrzec inną war­tość, inną historię."
Tekst na tej stronie i trochę prac

http://www.etamcru.com/...Oficjalna strona Etam Cru

Mateusz Gapski 'Bezt':Przemek Blejzyk 'Sainer' :

czwartek, 17 marca 2011

Art Project

www.googleartproject.com

"Google Art Project to coś w rodzaju StreetView, ale zamiast ulic zwiedzamy znane muzea. Wiszące na ścianach obrazy są dostępne w dużej rozdzielczości. Osoby zainteresowane malarstwem mogą się przyjrzeć z bliska nawet pojedynczym pociągnięciom pędzli znanych artystów."
Tekst znajduje się na tej stronie.


Gwiaździsta noc, Vincent van Gogh


Ambasadorowie, Hans Holbein Młodszyśroda, 2 marca 2011

Liberatura"Liberatura to taki rodzaj literatury, w którym tekst i materialna forma książki tworzą organiczną całość, a wszelkie elementy, w tym również niewerbalne, mogą być nośnikami znaczenia. W utworze liberackim znacząca jest więc nie tylko warstwa słowna, ale także fizyczna przestrzeń i konstrukcja książki, jej kształt, format, układ typograficzny. Istotne mogą być wielkość, krój i kolor pisma, ale też niezadrukowana powierzchnia kartki, zintegrowany z tekstem rysunek czy fotografia, wreszcie rodzaj papieru lub innego materiału. Nie bez znaczenia są wszelkie wartości numeryczne: wymiary tomu czy liczba stron, słów, a nawet pojedynczych znaków. Czytelnik ma do czynienia z dziełem totalnym, które może przybrać dowolny wygląd (zgodnie z drugim znaczeniem łacińskiego liber), co w praktyce oznacza niekiedy radykalne odejście od tradycyjnej budowy książki. Jest to zarazem dzieło w pełni autorskie, kontrolowane przez pisarza na każdym etapie powstawania."
www.liberatura.pl

I inne strony, z tamtej strony i nie tylko :

liberandia
ars poetica
dwutygodnik strona kultury

wtorek, 22 lutego 2011

Tall Painting

Większość ludzi fotografuje tak samo

Projekt szwajcarskiej artystki Corinne Vionnet pokazuje, że większość ludzi fotografuje w taki sam sposób. Artystka zebrała setki zdjęć znanych obiektów zrobionych przez turystów i nałożyła je na siebie.

Tutaj można zobaczyć więcej zdjęć

sobota, 8 stycznia 2011

red nose studio

http://www.rednosestudio.com/


The Making of HERE COMES THE GARBAGE BARGE
the red thread project